Υποψηφιότητα Μιχάλη Βαρδούλη για το Δ.Σ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

ως υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου, αισθάνομαι την ανάγκη να συστηθώ και να  περιγράψω τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Ονομάζομαι Μιχάλης Βαρδούλης. Είμαι πολιτικός μηχανικός (Α.Π.Θ, 2002) με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και στη Διοίκηση των Κατασκευών (UniversityCollegeLondon, 2004).

Τα τελευταία 15 χρόνια έχω ασχοληθεί με τη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην περιοχή της Θεσσαλίας και με την παροχή υπηρεσιών μηχανικού σε Τραπεζικά Ιδρύματα. Επίσης έχω εργαστεί ως στέλεχος Ελληνικών και Αραβικών  κατασκευαστικών εταιρειών σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Από το 2018 και εφεξής εργάζομαι ως σύμβουλος στο μετρόΘεσσαλονίκης και παράλληλα δραστηριοποιούμαι στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση κτιρίων κατοικίας στα Τρίκαλα.

Η σχέση μου με την Τράπεζα είναι πολλαπλή:ως συνεταίρουήδη από το 2001, ως μηχανικού στον τομέα των εκτιμήσεων καθώςκαι σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών συναλλαγών. Σχέση που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αξιοπιστία και εξαιρετική συνεργασία με τα στελέχη της Τράπεζας. Σχέση βαθιά και προσωπική καθότι η μητέρα  μου, ΠολυξένηΤζόκα – Βαρδούλη, Συμβολαιογράφος, συμμετείχε  στα Διοικητικά Συμβούλια των περιόδων 2001–2004 και 2008 –2012, την εποχή που τέθηκαν τα θεμέλια ενός αξιόλογου Συνεταιριστικού Πιστωτικού Ιδρύματος.

Με τη υποψηφιότητά μου στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,θα ήθελα να συνδράμω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου στη βελτίωση της θέσης τηςΤράπεζας στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί και αφορούν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, στη διασφάλιση της συνεχούς εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις και την επιτυχή διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων της πρόσφατης πανδημίας και της οικονομικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, ησυνέχιση της τραπεζικής δραστηριότητας και η κερδοφορία της Τράπεζας είναι συνυφασμένες με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου μεγάλο μέρος της διαχείρισης του οποίου γίνεται με τη χρήση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων επί ακίνητης περιουσίας, ένα τομέα με τον οποίο ασχολούμαι συστηματικά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς ακινήτων, τις τιμές των υλικών και τις αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 16,60% του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αφορά απευθείας στον κλάδο των κατασκευών,ενώ ένα μεγάλο μέρος των χορηγήσεων σε όλους τους κλάδους αφορούν σε νέες επενδύσεις που περιλαμβάνουν κατασκευές.

Απώτερος στόχος της συμμετοχής μου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι να συνεισφέρω στην κοινή προσπάθεια για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Τράπεζας ως μοχλού στήριξης της Θεσσαλικής οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, την άνοδο της τιμής αγοράς της μερίδας, την-το συντομότερο δυνατό-απόδοση μερισμάτων στους συνεταίρους και φυσικά τηνενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού  που αποτελεί κατά τη γνώμη μου το μεγάλο έμψυχο κεφάλαιο της Τράπεζας.

Ευελπιστώ,στις 17 Οκτωβρίου να μου δοθεί η δυνατότητα να εργαστώ και να συνεργαστώ για το καλύτερο μέλλον της Τράπεζας.

Με τιμή

Μιχάλης Βαρδούλης