Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας ΣΘΕΒ με ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Διασύνδεση επιχειρηματικής κοινότητας και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας ΣΘΕΒ – ΜΟΚΕ

Υπεγράφη την Τρίτη 25 Απριλίου συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κύριο σκοπό τη συνένωση των δυνάμεών τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριότητά τους και την ανάληψη από κοινού δράσεων και πρωτοβουλιών, με κύρια επιδίωξη την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση και αξιοποίηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και στην παραγωγή και την εξοικείωση των νέων  επιστημόνων  με την επιχειρηματική σκέψη.

Μεταξύ άλλων επιθυμητή είναι η εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη και δράση μέσω της διοργάνωσης ομιλιών και εκδηλώσεων, η ενίσχυση και ανάπτυξη του δικτύου μεντόρων και υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής Καθοδήγησης η προώθηση και σχεδιασμός δράσεων ανοιχτής καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με την υλοποίηση θεματικών διαγωνισμών ιδεών (Ideathons), η υλοποίηση δράσεων με στόχο την περαιτέρω προώθηση των startups και την καλύτερη δικτύωσή τους στην αγορά, η διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσω της από κοινού διοργάνωσης δράσεων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις κ.α.

Τόσο ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Γιώργος Ρουπακιάς όσο και ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταμπουλής, που υπέγραψαν και το συμφωνητικό, δήλωσαν ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο η καινοτομική και επιχειρηματική νοοτροπία στο ευρύτερο οικοσύστημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και οι επιχειρήσεις ενδυναμώνουν περισσότερο τη θέση τους στην έρευνα και στην καινοτομία.

Εκ μέρους του Συνδέσμου παρέστησαν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος κ. Β. Σαγρής, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Γιακουβής, ο Ταμίας κ. Β. Γουγουλιάς, η Γενική Διευθύντρια κα Έλ. Καματέρη και από το Γραφείο Υποστήριξης Μελών κ. Χ. Τσιτόπουλος.