Υποχρεωτικά τα θρησκευτικά, στα ρωσικά σχολεία

 

Thriskeutika

 

 

 

 

Υποχρεωτικό μάθημα γίνονται από φέτος τα θρησκευτικά για τους μαθητές της τέταρτης τάξης του Δημοτικού, στα Ρωσικά σχολεία.

Εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων θεωρούν ότι το γεγονός μπορεί να συσπειρώσει την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται μια σοβαρή προσέγγιση, τόσο στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όσο και στην συγγραφή των σχολικών βιβλίων.

 

 

 

.