Υπηρεσίες κατ’οίκον από το ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων στους ωφελούμενους του

 

Είναι γεγονός πως η Πατρίδα μας, όπως και όλος ο πλανήτης, βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει δυσκολέψει την καθημερινότητα μας. Τα περιοριστικά μέτρα που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας, τα οποία ευτυχώς λήφθηκαν εγκαίρως, δημιουργούν αρκετά προβλήματα.

Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού επιβάλλεται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Γι’ αυτόν τον σκοπό το ΚΗΦΗ του Δήμου Τρικκαίων, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες κατ’οικον στους ωφελούμενους του. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την διανομή φαγητού, συνταγογράφηση, αγορά φαρμάκων, αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, μεταφορά σε τράπεζες για είσπραξη σύνταξης, πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα όταν χρειάζεται.

Η Δομή ανήκει στον Δήμο Τρικκαίων και είναι συγχρηματοδοτουμένη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2α “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού- Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.