Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ «Καλλιστώ» και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων – Μουσείου Μανιταριών

5567895

Υπεγράφη σήμερα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων – Μουσείου Μανιταριών.

Η συμφωνία αυτή, επιβεβαιώνει στην πράξη την ευαισθητοποίηση και των δύο μερών σε ζητήματα περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής.

Τόσο η «Καλλιστώ» , όσο και το Μουσείο δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της αειφόρου ανάπτυξης γενικότερα.

Για το σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη.

Όπως δε χαρακτηριστικά αναφέρεται στο μνημόνιο συνεργασίας :

«1. Αναγνωρίζουν από κοινού:

α. Την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος.

β. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού και των φορέων σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

2. Συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο:

Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επισκεπτών, φορέων κλπ σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, τη διοργάνωση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και την παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων. Ειδικότερα:
Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» θα προωθήσει και θα δημιουργήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια και γενικότερα ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εθελοντισμού σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Το “Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών” θα υποστηρίξει το έργο της ΚΑΛΛΙΣΤΩ με την διανομή ενημερωτικού υλικού της οργάνωσης, πωλήσεις αναμνηστικών, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, που αφορούν το περιβάλλον και τα μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα.»

.