Υπ. Παιδείας: Εγκύκλιος για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Αλλαγές έρχονται στο ωράριο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πλέον, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος που δόθηκε στη δημοσιότητα αλλά φέρει ως ημερομηνία την 26η Ιανουαρίου, θα εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.

Το 30ωρο των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα εκ των τριών προαπαιτούμενων των θεσμών για τον χώρο της Παιδείας με στόχο το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου θα παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο, προκειμένου να ολοκληρώνουν εξωδιδακτικές εργασίες.

Παράλληλα, η εγκύκλιος αναφέρει πως πέρα από τα όργανα διοίκησης (σ.σ.: διευθυντές/υποδιευθυντές) θα ανατίθεται στους δάσκαλους και καθηγητές σειρά από αρμοδιότητες, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Ωστόσο, στην εγκύκλιο δεν διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ασκείται ο έλεγχος των παραπάνω εργασιών, αλλά και το κατά πόσο ή και πώς θα τηρείται το 6ωρο καθημερινά, με τους διευθυντές ή υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων να αναλαμβάνουν έστω προσωρινά τον ρόλο «φύλακα» του νέου ωραρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, υπάρχει ακόμη και επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η οποία θεωρείται εξωδιδακτική αρμοδιότητα, χωρίς εξαιρέσεις.

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf: 

e-dimosio.gr