Ξεκινούν τα έργα για πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις στη Ζηλευτή

Συνεχίζονται τα έργα στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων. Στη Ζηλευτή, το έργο λέγεται «Πλακοστρώσεις ΤΚ Ζηλευτής» με προϋπολογισμό 60.000€ και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και ο εκπρόσωπος της εταιρείας Α. Λίτου – Γ. Γκέκας ΟΕ, που μειοδότησε στον διαγωνισμό υ7έγραψαν τη σύμβαση που προβλέπει δύο βασικές δράσεις:
– κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 2 μ. (και κρασπέδων)
– συνοδά έργα σε φρεάτια συγκέντρωσης υδάτων.

Πρόκειται για έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες για τους κατοίκους στο χωριό, σε μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην περιφέρεια του Δήμου Τρικκαίων.