Ξεκινούν 2 νέα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δυο νέα έργα ξεκινούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής με τους αναδόχους. Πρόκειται για παρεμβάσεις, που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 1) «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Τρικάλων από 07-09-2016 έως 10-09-2016 και αντιπλημμυρική προστασία με επεμβάσεις σε ποταμούς και χείμαρρους εντός των ορίων Π.Ε. Τρικάλων πλην Πηνειού ποταμού» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και 2) «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Καλαμπάκας – Τρικκαίων Π.Ε Τρικάλων», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ. Τις μελέτες του έργου συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  η οποία διενήργησε την διαδικασία δημοπράτησης και θα επιβλέψει και τις κατασκευές των έργων.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: Με τις παρεμβάσεις αυτές βελτιώνουμε την ασφάλεια του οδικού δικτύου της  Π.Ε. Τρικάλων, την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά ευαίσθητες περιοχές. Παρά το βαρύ γραφειοκρατικό πλαίσιο, συνεχίζουμε το έργο μας με σχέδιο, προγραμματισμό και συνεργασίες, που φέρνουν χρήσιμα έργα στην περιοχή και στηρίζουν θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αν. Υπουργό κ. Αλέξη Χαρίτση για την αποτελεσματική συνεργασία».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης επεσήμανε την σημασία των έργων στις περιοχές που πρόκειται να εκτελεστούν και υπογράμμισε την σκληρή δουλειά που υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Με το έργο 1) Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Τρικάλων από 07-09-2016 έως 10-09-2016 και αντιπλημμυρική προστασία με επεμβάσεις σε ποταμούς και χείμαρρους εντός των ορίων Π.Ε. Τρικάλων πλην Πηνειού ποταμού» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, προγραμματίζεται η πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων και η κατά το δυνατόν  μόνιμη αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών και εγκαταστάσεων καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την άνοδο της στάθμης των ποταμών και χειμάρρων, την υπερχείλιση ορισμένων εξ αυτών και την εισροή στις κοίτες των ποταμών φερτών υλικών και κορμών δένδρων. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν για την αποκατάσταση των βλαβών είναι:

– Καθαρισμός κοίτης ποταμών από μεταφερθέντα υλικά

– Αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων

– Κατασκευή νέων αναχωμάτων

– Επισκευή καταστραφείσας επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους

– Κατασκευή επένδυσης αναχωμάτων με συρματοκυλίνδρους

– Κατασκευή αντιπλημμυρικών προβόλων και κοιτοστρώσεων με συρματοκιβώτια

– Προστασία περιοχών θεμελίων γεφυρών με λιθορριπές

Με το έργο 2) «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Καλαμπάκας – Τρικκαίων Π.Ε Τρικάλων», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου σε περιοχές των δήμων Καλαμπάκας και Τρικκαίων της Π.Ε Τρικάλων και όπου αλλού απαιτηθεί προς εξασφάλιση ομαλής κυκλοφορίας. Ειδικότερα θα εκτελεστούν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε τμήματα του οδικού δικτύου που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία.