Ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων κτηµατογράφησης στα Τρίκαλα

ktimatologio-gr

Ξεκινά από την ∆ευτέρα 1η ∆εκεµβρίου 2014 η συλλογή δηλώσεων Κτηµατογράφησης, για όσους έχουν δικαίωµα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. στο υπόλοιπο της Π.Ε. Τρικάλων (που δεν έχει κτηµατογραφηθεί µέχρι σήµερα) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο γραφείο κτηµατογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας
www.ktimatologio.gr.

Η προθεσµία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές, η οποία είναι υποχρεωτική, λήγει στις 2 Μαρτίου 2015 για τους κατοίκους εσωτερικού και την 1η Ιουνίου 2015 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Εκτός όµως από το πρώτο στάδιο κτηµατογράφησης που είναι η συλλογή δηλώσεων σε νέες περιοχές, υπενθυµίζουµε  ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κτηµατογράφησης και έχουν ενταχθεί σε λειτουργία κτηµατολογίου για το Νοµό Τρικάλων οι ΟΤΑ: Αγίας Κυριακής, Γλινού, Μεγάλων Καλυβιών, Πατουλιάς, Σερβωτών και Τρικάλων.

.