Ξεκινά η υποβολή προτάσεων “μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα”

Η Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι δημοσιεύθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την δράση 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από              15-01-2018 έως και 16-02-2018. Πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι τα αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτριαίες καλλιέργειες (δέσμευση Α ,Β και Δ).

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την  28/12/2017

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στον ιστότοπο : https://p2.dikaiomata.gr/M1014/  . H εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/  . Ενχειρίδια οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση – υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ανωτέρω ιστότοπους αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ:

2431351606  Παπανικολάου Ε   χειριστής προγράμματος

2431351607   Κολοβός Κ. – Ρακοβίτης Ν.  χειριστές προγράμματος