Ξανά πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων Θεσσαλίας ο Χρ. Μπλουγούρας

Συνεδρίασε την Τρίτη  02Νοεμβρίου 2021 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 24 Οκτωβρίου 2021υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Χρήστου Μπλουγούρα με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧρήστοςΜπλουγούρας
2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Τσιαπλές
3 Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
4 Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Απόστολος Οντόπουλος
5 Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αριστοτέλης Αντωνίου
6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑχιλλέαςΓκουγκουμάτης
7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Πιτσάβας
8 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Στυλιανός Κούτσιας
9 ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Οικονόμου
10 ΜΕΛΟΣ Κωνσταντίνος Κοντούλης
11 ΜΕΛΟΣ Χρήστος Κόκκας
12 ΜΕΛΟΣ Αθανάσιος Νατσιόπουλος
13 ΜΕΛΟΣ Αθανάσιος Χατζηκυριάκος
14 ΜΕΛΟΣ ΑγησίλαοςΤριγάζης
15 ΜΕΛΟΣ Περικλής Καζαντζίδης