Βύρων Μπουτίνας – Επιστολή για τον θεσμό της Δημοτικής Κοινοτήτας

Boutinas_2010

 

 

Επειδή πολλά ακούστηκαν στα τοπικά ραδιόφωνα , σχετικά με τις επιστολές του κ. Δημάρχου και των Τοπικών Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας, εγώ δεν θα σχολιάσω το ύφος, το παραδεκτό ή το απαράδεκτο των γραφομένων, γιατί όποιος τις διάβασε ή τις άκουσε είναι σε θέση να τις κρίνει και ανάλογα να τις αξιολογήσει.

 

Επίσης δεν θα σχολιάσω αν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ή ο Αντιδήμαρχος , ή οι παρατάξεις των Δημοτικών Συμβούλων  έχουν  ή δεν έχουν Γραφείο και τούτο γιατί  είναι τελείως διαφορετικά και μη συγκρίσιμα πράγματα.

 

Επιβάλλεται όμως να τοποθετηθώ  για τον θεσμό των Δημοτικών Κοινοτήτων γιατί είναι τα πρωτογενή κύτταρα της αυτοδιοίκησης και είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στα προβλήματα των Δημοτών.

 

Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, η οποία εφαρμόζεται από 1/1/2011 , δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των θεσμών και διαδικασιών της τοπικής δημοκρατίας, την ενδυνάμωση της συμμετοχής του πολίτη καθώς και την ικανοποίηση

και διευθέτηση τοπικών αναγκών, μέσα από όργανα και θεσμούς που έχουν άμεσο δεσμό με

τις ανάγκες τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών δημιούργησε και καθόρισε τις Δημοτικές Κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο διοίκησης  εγγύτερα στον πολίτη.

 

Ο νέος Δήμος Καλαμπάκας έχει μια και μοναδική Δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό πάνω από 15.000 κατοίκους.

 

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη θα έπρεπε η δημοτική αρχή να εξασφαλίσει ανεξάρτητο γραφείο για την στέγασή της, σε Δημοτικό κτίριο ή σε μισθωμένο, από την εφαρμογή του νόμου , 1/1/2011 για την λειτουργία του θεσμού αυτού.

 

Δυστυχώς πέρασαν 14 μήνες και το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας δεν υπάρχει , αποτελούμε ίσως μοναδικό φαινόμενο στον Ελλαδικό χώρο.

 

Δεν  υπάρχει δικαιολογία για την ΜΗ στέγασή της , η ύπαρξη Δημοτικού χώρου.

 

Δεν τίθεται  θέμα θέλησης  αλλά θεσμική υποχρέωση για την στέγαση και λειτουργία του θεσμικού αυτού οργάνου.

 

Όταν ο νόμος ορίζει την δημιουργία Γραφείου  ασφαλώς δεν εννοεί ένα τραπέζι με συρτάρια ή χωρίς συρτάρια και δερμάτινη καρέκλα ,όπως κάποιος Αντιδήμαρχος ανέφερε στο Ραδιόφωνο.

 

Δεν είναι  ο  άστεγος πτωχός συγγενής για να τον παραχωρήσουμε μια γωνιά  να περάσει τον χειμώνα, ούτε μπορεί να συστεγαστεί και να συνυπάρχει σε ένα δωμάτιο με οποιαδήποτε άλλη δομή του Δήμου.

 

 

Η Δημοτική κοινότητα, κατά τον Καλλικράτη, στεγάζεται σε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ  γραφείο, με γραφείο Προέδρου, γραφείο Συμβούλων και γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία της και την υποδοχή των Δημοτών, καθώς επίσης πρέπει να διαθέτει  και χώρο για το αρχείο .

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. δύναται να χρησιμοποιεί δικό της Πρωτόκολλο και σφραγίδα του Δήμου.

 

Ο Καλλικράτης έχει προβλέψει ακόμη και την επιγραφή που θα τοποθετηθεί στα γραφεία της  κάθε Τοπικής ή Δημοτικής  Κοινότητας .

 

 

Υπεύθυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των αρχείων της Δημοτικής Κοινότητας είναι αποκλειστικά και μόνον ο Πρόεδρος της Δ.Κ. και ασφαλώς θα έχει και τα κλειδιά των Γραφείων χωρίς χρονικούς περιορισμούς , αφού είναι υπεύθυνος για την χωρική αρμοδιότητα της πόλης και των οικισμών .

 

Ο κ.  Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, ΑΜΕΣΑ οφείλει να προβεί στην εξεύρεση ανεξάρτητου και κατάλληλου χώρου για την στέγαση , την στελέχωση και την λειτουργία της Δ.Κ. , όπως προβλέπεται από τον Νόμο και όπως αρμόζει στην πόλη της Καλαμπάκας.

 

Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει με απόφαση να παραχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες για την εξυπηρέτηση των Δημοτών , κάνοντας πράξη την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση , όπως προεκλογικά έχουμε υποσχεθεί.

 

Καλαμπάκα  16/2/2012

Με τιμή

ΒΥΡΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ

Δημ. Σύμβουλος – π. Δήμαρχος Καλαμπάκας