Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Ομιλία με θέμα: «Αποκωδικοποίηση του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος»

Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 18:30 μ.μ.:

Ομιλία με θέμα: “Αποκωδικοποίηση του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος.”

Μια ανοιχτή συζήτηση με πλαίσιο αναφοράς δύο αιώνες ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδος.

Τέσσερις μήνες της Αμερικανικής Προεδρίας, από την τελετή του Προεδρικού Χρίσματος στην συνωμοσιολογία της Καθαίρεσης, αντιπροσωπεύουν την Πλατωνική σχέση των ΗΠΑ με τον θεσμό της Δημοκρατίας.

Οι ανεπούλωτες πληγές του Εμφυλίου Πολέμου· πως έγραψαν την ιστορία οι νικητές και την ξανάγραψαν οι ηττημένοι.

Από την καταδυνάστευση των 3/5 (τριών πέμπτων) στον θρίαμβο του 1/8 (ενός ογδόου).

Πολιτικοί και πολιτιστικοί παραλληλισμοί με απροσδόκητα κοινά στίγματα και απομυθοποιημένες διαφορές.

 

Ομιλητής ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KDK, κ. Απόστολος Ηλιόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Stratford, Διευθυντής Πληροφορικής Επιθεώρησης Αδειών, Φιλαδέλφεια – Πενσυλβάνια, ΗΠΑ).