Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας: Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΕΝΓ).

Ο υπεύθυνος της Σχολής και πιστοποιημένος εκπαιδευτής, κ. Γεώργιος Γκιντίκας, θα προσπαθήσει να μυήσει το κοινό στη μαγεία των χειρομορφών της Ελληνικής Νοηματικής και θα αναφερθείστα βασικά χαρακτηριστικά και τη δομή της. Πρόκειται για τη φυσική γλώσσα των κωφών της ελληνικής κοινότητας και βασίζεται στη κίνηση των χεριών, τη στάση του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου.

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

JoinZoomMeeting
https://us02web.zoom.us/j/82622372775

Meeting ID: 826 2237 2775
Passcode: 1