Βέρα Μπαλαμίτσα: Προ εκλογών…

Η ορθότητα της ψήφου
 
Στις εκλογές υπάρχουν δύο ¨ παράμετροι ´ : οι υποψήφιοι και οι ψηφοφόροι.
 
Οι πρώτοι θα πρέπει να διαθέτουν κάποια προσόντα και ικανότητες ώστε να μπορούν να εμπνεύσουν για την αποτελεσματικότητά τους και κυρίως τη διάθεση τους για ¨ σκληρή δουλειά και ταυτόχρονα κάποια χαρακτηριστικά που να ορίζουν τον κώδικα αξιών τους ενώ έχουν συνείδηση, γνώση και αυτογνωσία του ρόλου που διεκδικούν να παίξουν.
 
Οι ψηφοφόροι από την άλλη που καλούνται να επιλέξουν τον θεσμικό τους εκπρόσωπο δεν είναι ¨ άμοιροι ´ της ατομικής ευθύνης.
¨ Η επιλογή της ψηφοδοσίας δεν θα πρέπει να είναι απόφαση της στιγμής ούτε λύση ανάγκης. Είναι απαραίτητη η σωστή ενημέρωση από μέρους των ψηφοφόρων, η σύγκριση, η κρίση και εν ´ τέλει η οριστική απόφαση.
Αυτά αποτελούν στοιχεία των πολιτών μιας ώριμης κοινωνίας που ζητά να εξελίσσεται και να στοχεύει στο καλύτερο ´