Βελτίωση της ασφαλτόστρωσης στo δρόμο Φωτάδα – Διαλεκτό

Στο πλαίσιο των διαρκών παρεμβάσεων, με σκοπό τη συντήρηση αλλά και την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου σε όλο το εύρος του Ν.Τρικάλων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προχώρησε στην υλοποίηση του έργου «Βελτίωση–Ασφαλτόστρωση δρόμου Φωτάδα-Διαλεκτό».

Σε επιτόπια επίσκεψή του ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης τόνισε:

«Προχωράμε σε έργα που κρίνονται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και ανθρώπων από το επαρχιακό οδικό μας δίκτυο. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έχει υπογραμμίσει την αναγκαιότητα της μείωσης της επικινδυνότητας στη μετακίνηση των  κατοίκων και των επισκεπτών και σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.»

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, σήμανσης, οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε μήκος 900 μέτρων στο τμήμα που ενώνει τη Φωτάδα με το Διαλεκτό. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,  η οποία και επέβλεψε την κατασκευή του.