Βαθμολογική Εξέλιξη και Διακριτικά Αποφοίτων ΣΜΥ

Eγγραφο μέσω του οποίου ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) εστιάζοντας πιστά στην ιχνηλασία μονοπατιών που οδηγούν σε λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο πεδίο ενδιαφέροντος μας, επιθυμεί να αναδείξει το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης των Μονίμων Υπαξιωματικών του ΣΞ, προέλευσης ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης.

Η τεράστια βαθμολογική απόκλιση των Μονίμων Λοχιών και αντιστοίχων (αποφοίτων ΑΣΣΥ  κύκλου σπουδών 3 ετών) με τους Ανθυπολοχαγούς και αντίστοιχους (αποφοίτων ΑΣΕΙ κύκλου σπουδών 4 ετών) δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και αίσθημα πικρίας στους σπουδαστές των ΑΣΣΥ.

Οι εκτιμήσεις ορισμένων κύκλων που ανιχνεύουν ταξικά χαρακτηριστικά στο παραπάνω γεγονός, δεν μας βρίσκουν σύμφωνους.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα των Μονίμων Υπαξιωματικών του ΣΞ της Τάξεως 2018 και εντεύθεν, συνιστά μια ολοφάνερη παραδοξότητα για λόγους ουσιαστικούς (αρνητική σχέση ετών σπουδών/βαθμού αποφοίτησης), αλλά και γοήτρου (σταδιοδρομική εξέλιξη).

Δείτε την επιστολή Βαθμολογική Εξέλιξη – Διακριτικά Μ. Υπξκών (ΑΣΣΥ)