Βασίλης Κωστούλας: Eλλάς 1821-2021 (βίντεο)

Αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Μέσα σε 8 λεπτά όλη η Ελληνική ιστορία, η διαδρομή από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο, η πτώση της Βασιλεύουσας, ο ξεσηκωμός των Ελλήνων, ο Ιωάννης Καποδίστριας, οι αδυναμίες του ελληνισμού, ο πραγματικός στόχος των επαναστατημένων Ελλήνων του 1821.
Το βίντεο μπορεί να χαρακτηριστεί ως το σπότ του απλού Έλληνα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Επιμέλεια – Δημιουργία: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ