Τροπολογία του Ηλία Βλαχογιάννη για την επικουρική ασφάλιση των Ένστολων

blaxogiannis vo 134

Με τροπολογία που κατέθεσαν από κοινού ο Βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ κ. Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, και οι κ.κ Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ (Βουλευτής ΝΔ Δράμας) και Θανάσης ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ (Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας), ΖΗΤΟΥΝ την παράταση κατά δυο μήνες, της ημεροχρονολογιας υποχρεωτικής ένταξης των ταμείων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και του ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.), στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.),όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης μετατροπής των ανωτέρω σε ΝΠΙΔ, ήτοι μέχρι 28-2-15.

Επίσης ζητούν την ισόχρονη παράταση του άρθρου 220 Ν. 4281/2014 και για τα ταμεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ, καθώς και του Τ.Α.Υ.Β, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της βουλής των Ελλήνων.

Ο λόγος της αιτούμενης παράτασης, είναι το ασφυκτικά σύντομο χρονικό διάστημα που θεσπίστηκε, για την σύνταξη των αναλογιστικών μελετών από τις διοικήσεις των Ταμείων και εντεύθεν τη λήψη των σχετικών αποφάσεων…..

.