Με τροπολογία ο ΟΓΑ περνά στην νέα εποχή

Τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε ενιαίο φορέα προνοιακών παροχών προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Για το λόγο αυτό, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται στη Βουλή, προτείνεται να αποκτήσει ο Οργανισμός τη δυνατότητα ανάθεσης και διεξαγωγής όλων των απαραίτητων διαδικασιών (πχ διαγωνισμοί για προμήθειες κλπ) καθώς και της διαχείρισης δαπανών για την υλοποίηση προγραμμάτων που έως τώρα πραγματοποιούσε η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.

Εκτιμάται ότι έτσι θα γίνει πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη η προώθηση των προνοιακών πολιτικών. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, επισημαίνεται ότι ήδη υπηρεσίες διαχείρισης (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών) για την υλοποίηση των παροχών και των πολιτικών που έχει σήμερα υπό την εποπτεία του.

Πρόκειται για τα οικογενειακά επιδόματα, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης σε ανασφάλιστα άτομα και οι παροχές του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Dikaiologitika News