Τρίτη Διακρατική Συνάντηση προγράμματος ΑΚΕΘ

Η Τρίτη Διακρατική Συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «ImmigrantFriendlyCities» με αριθμό έργου 2018-1-TR01-KA204-059285 πραγματοποιήθηκε στο Lund τηςΣουηδίας στις 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2019. Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ Δράση 2 – Στρατηγικές Εταιρικές Σχέσεις. Ο συντονιστής του έργου είναι ο T.CAydınValiliğiİlGöç İdaresiMüdürlüğü.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η εφαρμογή για κινητά για πρόσφυγες που πρόκειται να ολοκληρωθεί από την εταιρική σχέση. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτυχθεί MOOCγια τους εκπαιδευτές ενηλίκων.