Τρεις προσλήψεις στα δικαστήρια των Τρικάλων

Στην πρόσληψη 404 ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γραμματέων θα προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι θέσεις που αφορούν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είναι 39, ενώ υπάρχουν και αρκετές άλλες σε γύρω νομούς. Από το ΑΣΕΠ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Τρίκαλα
Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας (1)
Ειρηνοδικείο Τρικάλων (1)
Εισαγγελία Πρωτοδικών (1)

Πίνακας Θέσεων