Τρικαλινοί εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στην επιχειρηματικότητα

Στην Πορτογαλία  πραγματοποιήθηκε η 3η δια ζώσης συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ με θέμα «Διαμορφώνοντας τον δάσκαλο του μέλλοντος» (SHAPEthefutureteacher)από τις 6-11 Μαρτίου 2022. Καθηγητές από το ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας και την Επιστημονική Ένωση Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.) συμμετείχαν μαζί με τους εταίρους τους από Γαλλία, Ιταλία και Ισπανίασε επιμόρφωση που έλαβε χώρα στο επαγγελματικό σχολείο υποδοχής, Forave,στο Lousado της πόλης Famalicão. Θέμα της επιμόρφωσης αποτελούσε η εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την κοινή ευημερία και την κοινωνική ένταξη. Στην εποχή μας εναρμονίζεται απόλυτα με την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων, απαραίτητων για την καθημερινότητα μας, την μάθηση και την εργασία, για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της απασχολησιμότητας και της ένταξης.

Σε απόλυτη συνάφεια με τους παραπάνω στόχους οι γνώσεις που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες επικεντρώνονταν στην καλλιέργεια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω τριών αξόνων: τη δημιουργία ψηφιακής επιχείρησης κοινωνικού περιεχομένου από την ιδέα ως την υλοποίηση, τη δημιουργία μιας «τράπεζας χρόνου» ως ένα μέσο ανταλλαγής που χρησιμοποιείται για την οργάνωση ανθρώπων και οργανισμών γύρω από έναν σκοπό, όπου ο χρόνος είναι το κύριο νόμισμα.Το “Timebanking” σχεδιάστηκε από τον EdgarCahn για να ενθαρρύνει τα είδη προσφοράς και λήψης που βοηθούν στην οικοδόμηση και υποστήριξη οικογενειών, γειτονιών και κοινοτήτων. Το 3οσενάριοεστίαζεστηδημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμα ιδεών, διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων που συνδέει κυβερνήσεις και πολίτες, η οποία εξελίσσεται από το 2008 σε χιλιάδες έργα, συνδέοντας εκατομμύρια πολίτες με κυβερνήσεις.

Η συνάντηση εμπλουτίστηκε με εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή συνδεδεμένες με την υλοποίηση της επιμόρφωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη στον κόμβο επιχειρηματικότητας“MadeIn”του δήμου Famalicão που αποτελεί πρότυπο υποστήριξης νέων επιχειρηματιών. Ως προς τη σύνδεση της σύγχρονης παιδαγωγικής και της ψηφιακής πραγματικότητας στην εκπαίδευση, το σχολείο υποδοχής οργάνωσε μια εξαιρετική επίσκεψη όπου η παρουσίαση «για τα καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» από τον ειδικό ερευνητή MarcoBentο έκλεψε τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων.

Στον ελεύθερο τους χρόνο οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Πορτογαλικό σχολείο υποδοχής για την θερμή φιλοξενία, την οργάνωση και υλοποίηση μιας εξαιρετικής σε ποιότητας εκπαιδευτικής επιμόρφωσης σε απόλυτη συνάφεια μ ετους στόχους του προγράμματος SHAPE.

Από την Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.

Η συνάντηση εμπλουτίστηκε με εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή συνδεδεμένες με την υλοποίηση της επιμόρφωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη στον κόμβο επιχειρηματικότητας“MadeIn”του δήμου Famalicão που αποτελεί πρότυπο υποστήριξης νέων επιχειρηματιών. Ως προς τη σύνδεση της σύγχρονης παιδαγωγικής και της ψηφιακής πραγματικότητας στην εκπαίδευση, το σχολείο υποδοχής οργάνωσε μια εξαιρετική επίσκεψη όπου η παρουσίαση «για τα καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» από τον ειδικό ερευνητή MarcoBentο έκλεψε τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων.

Στον ελεύθερο τους χρόνο οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Πορτογαλικό σχολείο υποδοχής για την θερμή φιλοξενία, την οργάνωση και υλοποίηση μιας εξαιρετικής σε ποιότητας εκπαιδευτικής επιμόρφωσης σε απόλυτη συνάφεια μ ετους στόχους του προγράμματος SHAPE.

Από την Ε.Ε.ΔΙ.Β.Ε.