Τρίκαλα : Περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια

Οκτώ μήνες μας χωρίζουν από τις δημοτικές εκλογές του 2019 και «φουντώνουν» σενάρια και ονοματολογία για (εν δυνάμει) υποψηφίους δημάρχους στα Τρίκαλα.

Το βέβαιον είναι ότι οι εκλογές στις 26 Μαΐου 2019, με το Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” και το σύστημα της απλής αναλογικής, σε τίποτα απολύτως δε θα σχετίζονται με τις εκλογές του 2014 με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει

Πάντως στα Τρίκαλα τρέχουν και δεν φτάνουν υποψήφιοι Δήμαρχοι, καθώς μετά την ψήφιση του «Κλεισθένη» πρέπει να βρουν περισσότερες γυναίκες για τα ψηφοδέλτιά τους (40%)! Συγκεκριμένααπό το 1/3 που ήταν πριν, τώρα το ποσοστό των γυναικών μελών του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και των υποψηφίων ανά δημοτική ή κοινοτική κοινότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%.

Ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβούλων (+30%.) είναι εξαιρετικά μικρός… τουλάχιστον για τους ενεργεία δημάρχους γιατί αυτοί πρέπει να «διώξουν» κάποιους, από τους υπάρχοντες δημοτικούς συμβούλους.  Αρα πολιτικά ανοίγματα τέλος!!!