Τρίκαλα | Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή και Κυριακή. Δείτε περιοχές

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/02/2022

Από ώρα 08:00-13:00Στο χωριόΜικ. Κεφαλόβρυσο όχι το χωριό, τα αρδευτικά, Φ/Β, της περιοχής.

  1. Από ώρα 08:00-08:30και 12:30-13:00 ολιγόλεπτη διακοπή στα χωριά Μικ. Κεφαλόβρυσο, Διαλεκτό, Μεγάρχη, τα σφαγεία Αγίων Αποστόλων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/02/2022

  1. Από ώρα08:00-16:00 μόνο τα  αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής και ο ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ.
  2. Από ώρα 08:00-12:00Το χωριόΆγιοι Απόστολοι, Εργοστάσιο ΦΑΓΕ, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.