Τρία χρόνια από την κοίμηση της Γερόντισσας Φιλοθέης

 Τρία χρόνια από την κοίμηση της Γερόντισσας Φιλοθέης

Ας είναι αιωνία η μνήμη της Μακαριστής Γερόντισσας Φιλοθέης. Της Γερόντισσας με το λαμπερό πρόσωπο, το καθάριο βλέμμα, το ειλικρινές χαμόγελο!

Της Γερόντισσας με τη γνήσια αγάπη, τη μητρική στοργή,

το αληθινό νοιάξιμο!

Της Γερόντισσας που ήξερε να προσεγγίζει τον κάθε άνθρωπο, να ενώνει τα διεστώτα, να φέρνει την ειρήνη του Χριστού!

Της Γερόντισσας που είχε διάκριση, σύνεση, φώτιση!

Της Γερόντισσας που ήξερε να διορθώνει, να συγχωρεί, να παιδαγωγεί!

Της Γερόντισσας της καρδιάς μας!

Γερόντισσα Φιλοθέη μας λείπεις πολύ!

Να έχουμε την ευχή σου!

Μαξίμη μον.