Τράπεζα Πειραιώς – Αναπροσαρμογές Επιτοκίων

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων επιλεγμένων καταθετικών λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,01%  [1 μονάδα βάσης].  

Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τις 07.06.2022.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.grκαθώς και στο δίκτυοκαταστημάτων της Τράπεζας.