Τους λόγους αποχώρησης του από το Δ.Σ. του νοσοκομείου Τρικάλων εξηγεί ο Δημ. Πεταράκης

Με επιστολή του που απέστειλε προς το Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, ο Δημήτρης Πεταράκης εξηγεί τους λόγους της αποχώρησης του από την θέση του Αντιπροέδρου του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Αναλυτικά στην επιστολή του υπογραμμίζει:

Με την αποχώρηση μου από την θέση του Αντιπροέδρου του Γ.Ν. Τρικάλων, θα ήθελα μέσω του συμβουλίου σας, να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου για την συνεργασία που είχα μαζί τους. Φεύγω με πολλές εμπειρίες και γνώσεις από ένα χώρο που δεν τον γνώριζα πριν και που είδα το πόσο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο παίζει στην λειτουργία του νοσοκομείου.

Πόσο δύσκολη, απαιτητική και υπεύθυνη είναι η εργασία σας και πόσο δεν τυχαίνει της ανάλογης αναγνώρισης και ανταμοιβής. Γνώρισα σ’ αυτό το διάστημα των δύο ετών, πολλούς εργαζόμενους που προφέρουν παρόλες τις αντιξοότητες  και τις παρεμβάσεις, ανιδιοτελών και με αυταπάρνηση τις υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσφορά από το νοσοκομείο, όλων και καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Φαντάζομαι σας είναι γνωστά τα προβλήματα αντιπαλότητας και έλλειψης συνεργασίας που είχα και εξακολουθώ να έχω με τον Διοικητή του νοσοκομείου. Ο τρόπος διοίκησης, ξένος προς τις αντιλήψεις της Αριστεράς, πολλές ενέργειές του, ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. με βρίσκουν κάθετα αντίθετο. Ταυτόχρονα το νομοθετικό πλαίσιο δίνει υπερεξουσίες στον Διοικητή και μηδαμινές έως ανύπαρκτες δυνατότητες παρέμβασης στα μέλη του Δ.Σ.

Επειδή αλλιώς φανταζόμουνα τον ρόλο μου και τον τρόπο συνεργασίας με τον Διοικητή, σε συνδυασμό και με κάποια θέματα πολιτικής φύσεως, αποφάσισα να παραιτηθώ από την Θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.