Τούρκοι μαθητές ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ Τρικάλων

Στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης τέσσερις μαθητές του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου της πόλης Anamur της Τουρκίας παρευρέθηκαν,  για τρεις ημέρες, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Τρικκαίων προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας της δομής.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανήκει στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».Συγχρηματοδοτειται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.