Τοποθετήθηκαν τα σκέπαστρα στις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ στη κεντρική πλατεία Τρικάλων

Εκσυγχρονίζεται περαιτέρω η περιοχή πέριξ της κεντρικής πλατείας των Τρικάλων.

Έτσι μετά την πρόσφατη χάραξη των λεωφορειολορίδων που διέρχονται από τις οδούς 21ης Αυγούστου και Ερμού, τοποθετήθηκαν και τα απαραίτητα σκέπαστρα στις στάσεις των λεωφορείων, ένθεν κακείθεν της κεντρικής πλατείας.

Με την αναβάθμιση των συγκοινωνιών και τη νέα όψη που αποκτά όλη η περιοχή γύρω από την κεντρική πλατεία, τα Τρίκαλα θα θυμίζουν άνετα μεγάλη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, με την ολοκλήρωση όλων των έργων!