Τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με τις 30/4-9-2017, 31/5-9-2017, 32/5-9-2017 και 33/07-09-2017 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, τοποθέτησε και απέσπασε εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2017-2018, όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους τη  Δευτέρα, 11-09-2017.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Για τις τοποθετήσεις ΠΕ05 εδώ, τοποθετήσεις ΠΕ07 εδώ.

τοποθετήσεις ΠΕ16 εδώ, τοποθετήσεις ΠΕ19-20 εδώ και τοποθετήσεις ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ εδώ.