Τοποθέτηση του Προέδρου Βαθυρρεύματος για τα αιολικά πάρκα

 

Έχοντας υποχρέωση ως Πρόεδρος της Κοινότητας Βαθυρρεύματος απέναντι στους συγχωριανούς μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το παραπάνω θέμα των αιολικών πάρκων που αφορά και το χωριό μας. Στις 4-2-2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο ξενοδοχείο ΖΑΜΠΑΚΑΣ των Πρόεδρων των Κοινοτήτων Στουρναρεικών(4 άτομα),Βαλκάνου, Βαθυρρεύματος, επίσης προσκλήθηκε και εκπρόσωπος της Κοινότητας Παράμερου (αλλά δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε από κανέναν).Καθώς επίσης και ο Σύμβουλος της ΕταιρίαςENERCOPLAN ENERGY&INVESTMENTS Δημητρίου -Μπούγας Ευάγγελος για την Ενημέρωση μας.

Επιγραμματικά σας γνωρίζω ότι πρόκειται για 52 ανεμογεννήτριες στην περιοχή του Πρώην Δήμου Πινδέων και 7 στο Δήμο Αγράφων. Το χωριό μας αφορά στις δυο θέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Επειδή η ενημέρωση ήταν ελλιπής σε όλα τα θέματα και ποιο πολύ ότι αφορά γενικά τις περιβαλλοντικές συνέπειες, ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο της εταιρίας να δοθούν περισσότερα στοιχειά σχετικά με το έργο. Επειδή η απόφαση είναι όλων των συγχωριανών και όταν έχω πλήρη άποψη επί του θέματος, θα γίνει μια συνάντηση προς ενημέρωση σας και παίρνοντας την σωστή απόφαση, μαζί όπως πρέπει να γίνεται πάντα σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν το χωριό μας.

Υ.Γ Για ενημέρωση ο Δήμος Πύλης έχει πάρει αρνητική απόφαση σε ότι αφορά τη δημιουργία αιολικών πάρκων στην περιοχή του

 

Μπαλλάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βαθυρρεύματος