Τοπικά σχέδια απασχόλησης για 8.350 άτομα στη Θεσσαλία

topsa_1

 

 

Στοχευμένες δράσεις που θα ανακουφίσουν του ανέργους ζήτησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σε ημερίδα για τα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» (ΤοπΣΑ). Η εκδήλωση που έγινε σε συνδιοργάνωση της Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε σαν αντικείμενο την ενημέρωση των φορέων και των ενδιαφερομένων για την έναρξη του προγράμματος. Ο κ. Αγοραστός τόνισε:

«Στόχος της Ημερίδας, είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων, για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής  τους στο νέο Πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» (ΤοπΣΑ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Ε.Σ.Π.Α.

Η ανεργία σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας. Στη Θεσσαλία το ποσοστό της έφθασε στο 19,9% τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το Νοέμβριο του 2010, η ανεργία κυμαίνονταν στο 13,9%.»

Ο κ. Αγοραστός απεύθυνε ακόμη αυστηρή προειδοποίηση προς του φορείς που θα κληθούν να υλοποιήσουν τα προγράμματα αυτά αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Βούλησή μας τα προγράμματα αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος των ανέργων και όχι για των επιτήδειων. Η κατεύθυνση που δίνουμε είναι τα προγράμματα να βοηθήσουν κόσμο που έχει ανάγκη και βρίσκεται σε απόγνωση. Δεν θα δεχθούμε να υλοποιήσουμε και δεν θα κάνουμε αποδεκτές προτάσεις που δεν είναι στοχευόμενες και δεν ανακουφίζουν τους πολίτες στις δύσκολες αυτές στιγμές για τη χώρα»

Τα 3 έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που επιχειρούν να δώσουν μια ανακούφιση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της ανεργίας είναι τα εξής:

  1. «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ)»,
  2. 2.«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)», καθώς και
  3. 3.«Κοινωφελής εργασία».

 

1. Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤοπΣΑ)

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, οι οποίες προκύπτουν από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζουν την προετοιμασία των ωφελουμένων ώστε:

  • να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, θα προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που θα υποβάλλουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις θα λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές θα συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης. Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του κάθε Σχεδίου Δράσης θα αξιολογείται με βάση τον αριθμό των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης.

Η προκήρυξη που θα αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα δημοσιευτεί την ερχόμενη εβδομάδα από την Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα είναι προϋπολογισμού  8,5 εκατ. ευρώ και θα αφορά 3000 ανέργους.

2. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)

Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνουν αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ανέργους για τους οποίους λόγω ηλικίας, τόπου διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει.

Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε ήδη από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Απασχόλησης και λήγει στις 5 Μαρτίου 2012, ενώ ο προϋπολογισμός της για την Περιφέρεια Θεσσαλία ανέρχεται στα 6,1 εκατ. ευρώ.

3. «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στη Θεσσαλία»

Το έργο αυτό έχει αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς.

Η εποπτεία και ο έλεγχος όλων των διαδικασιών που θα γίνουν από τους Δικαιούχους των προγραμμάτων θα ασκείται από το ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός των ωφελούμενων για τη Θεσσαλία ανέρχεται στα 5.350 άτομα με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ.

 

Ήδη η υλοποίηση των προγραμμάτων έχει ξεκινήσει.

 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, οι αντιπεριφερειάρχες κα Ρένα Καραλαριώτου και Ζήσης Γρηγορίου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Λιάπης, ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός, ο δήμαρχος Παλαμά κ. Κων/νος Πατσιαλής, ο αναπληρωτής διοικητής της Ενιαίας Διοίκησης των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Κώστα Καραμπάτσας οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Μαρία Μαμάρα και Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους, ο αντιδήμαρχος Λαρισαίων κ. Σπύρος Μπαρμπούτης, η αντιδήμαρχος Αγιάς κα Χριστίνα Γιαννουλέα, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.