Τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου του Πυργετού Τρικάλων διασώζει η Περιφέρεια

Τον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων συντηρεί και διασώζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το επόμενο διάστημα υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η σύμβαση του έργου,   προϋπολογισμού 80.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση της στέγης και των αποσαθρωμένων επιφανειών των επιχρισμάτων των τοιχοποιών  του ναού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, συντηρούμε και διασώζουμε μια ιστορική εκκλησία στον Πυργετό Τρικάλων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε όλα τα έργα που χρηματοδοτεί και κατασκευάζει η Περιφέρεια  Θεσσαλίας, διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων. Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τα ζωντανά κύτταρα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ορθόδοξης πίστης που αποτελούν  αναπόσπαστα στοιχεία της ελληνικής  μας ταυτότητας  και της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα

Προβλέπονται οι εξής εργασίες:

Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού:

  • προστασία περιμετρικά του κτιρίου από την υγρασία με την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου με τις κατάλληλες κλίσεις για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από το μνημείο,
  • καθαρισμός, ενίσχυση με ένεμα και αρμολόγηματα των λίθινων θεμελίων
  • διαμόρφωση των κλίσεων περιμετρικά του κτιρίου, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να απομακρύνονται τα όμβρια ύδατα .
  • επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες ή ορθογωνικές των τμημάτων του περιβάλλοντος χώρου

Στο κτίριο του ναού:

  • Καθαίρεση των βλαβέντων επιχρισμάτων ,και οπουδήποτε απαιτηθεί, στις πλίνθινες τοιχοποιίες , καθαρισμός της  επιφάνειας της  πλινθοδομής και των αρμών
  • Σφράγιση ρωγμών με τα κατάλληλα υλικά
  • Επιχρίσματα με τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος και  κονιάματα από άργιλο , αδρανή υλικά και μαρμαρόσκονη σε τρεις στρώσεις με προσθήκη αδιαβροχοποιητικών υλικών στην τελική στρώση .
  • Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα ή μαρμαροκονίαμα ,με ενσωμάτωση ή μη συρματοπλέγματος εάν απαιτηθεί , στις περιοχές επικάλυψης των τοιχοποιιών με την τσιμεντόστρωση περιμετρικώς του ναού ή όπου άλλου απαιτηθεί.