Το Τρικαλινό Metaθέατρο κοντά στο παιδί

ic1

Το Τρικαλινό Metaθέατρο και ο συμπολίτης σκηνοθέτης Πάνος Νακόπουλος ξεκινούν μια προ-
σπάθεια που σαν κύριο στόχο της έχει να φέρει το νεαρό θεατρόφιλο κοινό σε επαφή με τα
κλασσικά αριστουργήματα της Θεατρικής Τέχνης.

Το Metaθέατρο Puppet Show, έχοντας σαν μέσο του τις ομιλούσες κούκλες, το υποκριτικό ταλέντο
των ηθοποιών και τη μαγεία της σκηνής, επιχειρεί να υπερνικήσει τις όποιες τεχνικές και οικονομικές δυσκο-
λίες φέρνοντας μέσα στα σχολεία μας το Θεατρικό Λόγο, παραστάσεων που δεν θα έφταναν εύκολα κοντά
στο παιδί, λόγω των υψηλών κοστολογίων παραγωγής τους.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στα τέλη Οκτωβρίου από τα σχολεία του νομού μας και ολοκληρώνονται με περι-
οδεία στη Θεσσαλία και τα σχολεία της Αττικής, με την κωμωδία του Αριστοφάνη «Πλούτος». Μια παρά-
σταση για την οποία εργάστηκαν ηθοποιοί, κατασκευαστές και εμψυχωτές κούκλας, παιδοψυχολόγοι, τεχνι-
κοί θεάτρου αλλά και ο ίδιος ο σκηνοθέτης που είχε και την αρχική σύλληψη της όλης ιδέας.

Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση η οποία μέσα από τις συμβάσεις και τις τεχνικές της καταφέρνει να
αγγίξει μ’ ένα μαγικό τρόπο όχι μόνο το παιδί αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας είναι όχι μόνο να φτάσει και στο πιο μικρό σχολείο της ευρύτε-
ρης περιοχής μας, αλλά και να εδραιωθεί στη συνείδηση των νεαρών θεατρόφιλων συνεχίζοντας με το ανέ-
βασμα περισσοτέρων έργων από το Κλασσικό Δραματολόγιο.(Οι συνεργάτες του Μεταθεάτρου εργάζονται
ήδη στο δεύτερο έργο που θα είναι το «΄Ονειρο Καλοκαιριάτικης Νύχτας» του Σαίξπηρ).

Για την παρουσίαση της παράστασης και στο δικό τους σχολείο, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες
γύρω από την όλη εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο
του Μεταθεάτρου είτε με email στο metatheatro@gmail.com είτε τηλεφωνικά στο 694 747 5527 .

.