Το trikalaIN παρουσιάζει την επίμαχη διάταξη για τις απολύσεις στους ΟΤΑ

odokatharistes

 

 

 

 

Η διάταξη του μνημονίου που ψηφίστηκε … «βράδυ» και «τυφλά» έχει πολλά «ντεσού», σηκώνει παρερμηνείες και θα έχει σοβαρές  …παρενέργειες.

 

Από πρώτη ανάγνωση προκύπτουν τα εξής:

 1. Άμεσα καταργούνται, σε ΟΛΟ το  δημόσιο, οργανικές θέσεις υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
 2. Αφορά υπαλλήλους που δεν πέρασαν ΑΣΕΠ ή διαγωνισμό
 3. Οι ειδικότητες είναι συγκεκριμένες Διοικητικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Διοικητικού-Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων (δεν αφορά άλλες ειδικότητες πχ τεχνικών, πληροφορικής, οδηγών κα)
 4. Με την κατάργηση των οργανικών θέσεων οι υπάλληλοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα για ένα  έτος,  με το 75% των αποδοχών τους. Παράλληλα μπαίνουν και σε ένα πρόγραμμα «κινητικότητας» με  μετατάξεις σε άλλους φορείς
 5. Σε ένα χρόνο, όταν λήγει η διαθεσιμότητα,  αν δεν μπορέσουν να μεταταγούν, τότε απολύονται.
 6. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία), τα  νοσοκομεία, και κάτι …Γραμματείες πολιτισμού και Αθλητισμού
 7. Η διάταξη έχει και δύο «θολές» προϋποθέσεις εξαιρέσεων,  σχετικά  με τον αριθμό των υπαλλήλων .. που  χρήζουν διευκρινίσεων.

Ποιους δεν αφορούν οι απολύσεις (τουλάχιστον  στη φάση αυτή γιατί έρχεται …μπόρα!):

 1. Τους  μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου 
 2. Τους ΠΕ και ΤΕ 
 3. Τις ειδικότητες,  εκτός «Διοικητικού και Λογιστικού» 
 4. Αυτούς που προσλήφθηκαν με ΑΣΕΠ ή διαγωνισμό και 
 5. …τους τυχερούς!!!!! 

Να η σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο

 

 

diat_ota