Το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα στους δήμους των Τρικάλων

kalpi kokino

Σε 312 από τα 312 εκλογικά τμήματα του Νομού Τρικάλων ψήφισαν 84.994 άτομα, και τα έγκυρα ψηφοδέλτια 78.434

Από αυτούς 46019 ψήφισαν «ΟΧΙ» (ποσοστό 58,67%) και 32415 «ΝΑΙ» (ποσοστό 41,33%).

9992012

99920123

999201

99920