Το «στοίχημα» του Άρη Τζάνη

Έτοιμος από καιρό για νέους αγώνες, δηλώνει ο πρώην Αντιδήμαρχος Πύλης Άρης Τζάνης, που μετά από μια μακρά περίοδο εσωτερικής ενδοσκόπησης σε πολιτικό επίπεδο, δηλώνει και πάλι παρών.

Το «στοίχημα» που θέτει για τον εαυτό του ο Τζάνης είναι η εκλογή του και πάλι στις πρώτες θέσεις των συμβούλων, γεγονός που το στηρίζει στο πολύ θετικό έργο που προσέφερε στον δήμο.

Εφικτός ο στόχος και του ευχόμαστε να τον πετύχει!