Το πρόγραμμα των Ιερών ακολουθιών στη Κόρη για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο

Το πρόγραμμα των Ιερών ακολουθιών στη Κόρη για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο