Το νοσοκομείο Τρικάλων αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς

Το παρόν δελτίο τύπου δεν είναι απάντηση στα δημοσιεύματα του trikalanews.gr που ακούει νοσοκομείο και παθαίνει παράκρουση!!….αλλά παράθεση στοιχείων που δείχνουν μια κατάσταση του πριν και του τώρα!!

Δεσμεύσεις με σκοπό το νοικοκύρεμα απλήρωτων λογαριασμών προηγούμενων ετών….για τους οποίους το συγκεκριμένο site δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει…….απλά γιατί εκπροσωπεί αυτό το σύστημα…..για την επιστροφή του οποίου μάχεται καθημερινά, γιατί προφανώς απ αυτό τρέφεται!!!

Παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα που έχει συνταχτεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, όπου φαίνεται το συμμάζεμα των οικονομικών του νοσοκομείου και φυσικά με αποφάσεις του Διοικητή, ως ο νόμος ορίζει….

Οι παρακάτω αποφάσεις δέσμευσης δείχνουν αναλυτικά τις εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που η τωρινή Διοίκηση νοικοκυρεύει…

 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0824.02 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦ ΠΧ 88.364,96 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (COURIER) , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,  ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΤΏΝ: 2013-2018 (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
0832.02 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΧ 16.638,76 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Ο.Τ.Ε., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ,  ΕΤΩΝ: 2014-2018
0841.02 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΧ 316.703,76 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΚΕΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ 2016-2018
0842.02 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΧ 560.368,82 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Δ.Ε.Η. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, ΕΤΩΝ 2010-2012 & 2017-2018
0845.02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΧ 150.263,91 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΏΝ: 2003-2004 & 2016-2018 (ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ)
0894.02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΧ 65.537,31 ΑΦΟΡΑ  ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ( ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)
0899.02 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΧ 49.153,55 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΟΣΙΜΕΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Α.Ε., ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, ΚΛΠ ΕΤΩΝ : 2013-2014 & 2016-2018

 

Το νοσοκομείο μας αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς, σε καθημερινή βάση συγκρούεται με τα συμφέροντα….. αγαπά τον ασθενή και το αποδεικνύει λαμβάνοντας από τους πολίτες την αναγνώριση που του ανήκει!!!

 

                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                        του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων