Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων

Το νέο Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

                                                                                                                                                   

 
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πασχάλης Νικόλαος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παπαζεύκου Ουρανία
3 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεοχάρης Δημήτριος
4 ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κουτελίδα Άννα
5 ΤΑΜΙΑΣ Μαγγούφη Βάσω
6 ΜΕΛΟΣ Μουτογιώργος Δημήτριος
7 ΜΕΛΟΣ Μπουλογεώργος Θανάσης
8 ΜΕΛΟΣ Γκουντούρα Λίτσα
9 ΜΕΛΟΣ Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

 

                                                            Για το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε.Τ

 

           Ο πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας 

     Πασχάλης   Νικόλαος                                                Θεοχάρης Δημήτριος