Το νέο Δ.Σ του συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

Το Νέο Δ.Σ του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων με τριετή θητεία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Τσιρογιάννη Έλλη  Πρόεδρος

Μαναός Βασίλης Αντιπρόεδρος

Καλομπάτσος Νίκος Αντιπρόεδρος β’

Γκρέκος Αλέξανδρος  Γραμματέας

Κωτή Παναγιώτα ταμίας

Σβεντζούρη Γεωργία Υπεύθυνη εκδηλώσεων

Σιαματάς  Χάρης Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Αναπληρωματικά μέλη

Κορλού Ελισσάβετ

Αθανασίου Ντίνα

Λανσάρας  Χρήστος

Κατσακιώρη Ευγενία.

Εξελεγκτική Επιτροπή

Οικονόμου Γεώργιος Πρόεδρος

Κίσσα Σταυρούλα  μέλος

Αλεξίου Ελένη       μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

Ιακωβάκη Αικατερίνη