Το νέο Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων

 

Το νέο Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

                                                                                                                                                    

              Δ.Σ   ΕΛΜΕΤ            ΕΠΩΝΥΜΟ        ΟΝΟΜΑ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πασχάλης Νικόλαος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παπαζεύκου Ουρανία
3 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μούτος Θεόδωρος
4 ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχαλάκης Κωνσταντίνος
5 ΤΑΜΙΑΣ Θεοχάρης Δημήτριος
6 ΜΕΛΟΣ Ροκκάς Θωμάς
7 ΜΕΛΟΣ Μαγγούφη Βασιλική
8 ΜΕΛΟΣ Κόπανου Λίλια
9 ΜΕΛΟΣ Κουτελίδα Άννα

 

                                                            Για το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε.Τ

 

           Ο πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

     Πασχάλης   Νικόλαος                    Μούτος Θεόδωρος