Το ΚΥ Πύλης ευχαριστεί τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ