Το κέντρο υγείας Πύλης επισκέφθηκε η Μαρία Αθανασίου Γιαγιάκου

Σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα υποδέχτηκε την Παρασκευη 30 Σεπτεμβρίου το κέντρο υγείας Πύλης την υποψηφιότητα τής ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ διαμέσω των υποψηφίων, Λαλέτσογλου Ελένης,Γκαραβέλλα Στέφανου, Τσιρώνη Παναγιώτη ,Ξάνθη Ιωάννας και Αθανασίου Γιαγιάκου Μαρίας.

Οι αγροτικοί ιατροί,οι ειδικευόμενοι ιατροί  και οι μόνιμοι ιατροί του κέντρου υγείας που παρευρέθησαν στην συνάντηση, έθεσαν τά προβλήματα τους, τίς προσδοκίες τους από τόν νεοσύστατο ιατρικό σύλλογο της επόμενης μέρας και χαιρέτησαν το δυναμικό παρόν πού δίνει ό συνδυασμός της κ.Μαρίας Αθανασίου – Γιαγιάκου