Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έγινε χρυσό!

2 μεγάλοι θεσμοί, 4 βραβεία σε μόλις 1 εβδομάδα

Ο ιστορικότερος ενεργειακός πάροχος πρωτοπορεί ΚΑΙ στην επικοινωνία και βραβεύεται πολλαπλά!

2 χρυσά και 2 ασημένια βραβείαέρχονται να προστεθούν στη συλλογή διακρίσεων για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 9/7 στα MarketingExcellenceAwards 2019σε μια βραδιά που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της ΕΕΔΕστο Μέγαρο Μουσικής, η εταιρεία απέσπασε 3 βραβεία.

Τοχρυσό βραβείο Digital Marketing Communicationsστην κατηγορία Communicating Effectively, για την καμπάνια: “Τώρα έχουμε και Ρεύμα” που πρόβαλε την γενικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των καναλιών.

Το ασημένιοβραβείο BrandRevitalization στην κατηγορία BuildingPowerfulBrands για το συνολικό πλάνο επικοινωνίας της εταιρείας: “Για Σήμερα, Για Αύριο, Για Πάντα: Με το βλέμμα στο μέλλον εδώ και 160 χρόνια!”. Η καμπάνια κάλυπτε διαφήμιση, εκθέσεις, παιδικά εργαστήρια κ.α. και υλοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη της μεγάλης ιστορίας της εταιρείας.

Το ασημένιοβραβείοBuildingDistributionNetworksστην κατηγορίαConnectingwiththePointofSaleγια την παροχή εμπειρίας στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Και τα βραβεία δεν σταμάτησαν εκεί. Την Τετάρτη 10/7, η πρωτοποριακή παρουσία της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018 απέσπασε το Χρυσό βραβείοστα EventAwards 2019 που διοργανώθηκαν  από την BoussiasCommunications στο Μουσείο Οίνου.

Το μοναδικό ενεργειακό escaperoom ήταν μέρος του 1ου εταιρικού περιπτέρου για το Φυσικό Αέριο στη ΔΕΘ, απέσπασε τον θαυμασμό όλων των επισκεπτών και μας χάρισε τη σημαντικότερη διάκριση στην κατηγορία Εκθέσεις/TradeShows/RoadShows.

Βραβευτήκαμε γιατί αναδείξαμε με τον πιο άμεσο τρόπο όλα τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν αλλά και γιατί υιοθετούμε δράσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά του καταναλωτή.

ChiefMarketingOfficerκαιCustomerExperienceDirector,

Πάνος Αλεξόπουλος

“Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς η διάκριση του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από δύο διοργανώσεις που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τη δημιουργικότητα, τηνκαινοτομία και την αποτελεσματικότητα δράσεων. Βραβευτήκαμε γιατί αναδείξαμε με τον πιο άμεσο τρόπο όλα τα στοιχεία που μας διαφοροποιούναλλά και γιατί υιοθετούμε δράσεις που μιλούν απευθείας στην καρδιά του καταναλωτή. Από πλευράς μας συνεχίζουμε να υλοποιούμε μια στρατηγική επικοινωνίας που στηρίζεται σε πρωτοποριακές ιδέες για τη δημιουργία μιας πραγματικής και ολοκληρωμένης εμπειρίας των καταναλωτών γύρω από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας”ανέφερε ο CMO&CustomerExperienceDirector της εταιρείας, Πάνος Αλεξόπουλος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μεκληρονοµιάπουξεπερνάτονενάµισηαιώνακαιµεχαρακτηριστικότηςγνώρισµα/ανταγωνιστικόπλεονέκτηµατηναδιαµφισβήτητηεµπειρίακαιτεχνογνωσίατηςστοχώροτηςενέργειας,ηΦυσικόΑέριοΕλληνικήΕταιρείαΕνέργειαςεγγυάταιασφάλεια,αξιοπιστίακαιυψηλούεπιπέδουυπηρεσίεςενέργειαςσεοικιακούς, βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς καταναλωτές.

ΗΦυσικόΑέριοΕλληνικήΕταιρείαΕνέργειαςπροσφέρειπροϊόνταφυσικούαερίου,ηλεκτρικούρεύµατοςκαισυνδυαστικάπακέτασεόλητηνΕλλάδα,ενώησυνεχήςγεωγραφικήεπέκτασητηςεπιχειρηµατικήςτηςδραστηριότηταςείναιβασικόστοιχείοτουστρατηγικούσχεδιασµούτηςεταιρείας.Παράλληλα,µέσααπότιςσυνεργασίεςτηςµεκορυφαίεςεταιρείεςόπωςηVodafone,ηAlphaBank,ηEuropAssistanceκαιηInter-american,ηεταιρείαέχειεξασφαλίσεισηµαντικάδωρεάνπρονόµιαγιατουςπελάτεςτης,δηµιουργώνταςακόµαµεγαλύτεροόφελοςκαιπροστιθέµενηαξίαγιατουςίδιους.Ηεταιρεία,µέσααπόνέασυστήµαταυποδοµής,διευρύνεισταθεράτηνonlineεξυπηρέτησητωνπελατώντηςκαιδηµιουργείκαινοτόµεςκαιεξατοµικευµένεςυπηρεσίεςαπαντώνταςακόµαπιοστοχευµένακαιαποτελεσµατικάστιςσύγχρονεςανάγκες.ΗΦυσικόΑέριοΕλληνικήΕταιρείαΕνέργειαςεφαρµόζειµίαδυναµικήεπιχειρηµατικήστρατηγική,συνεχίζειτηνεπιτυχηµένηπορείατηςπαρέχονταςυψηλούεπιπέδουπροϊόντακαιυπηρεσίεςκαιλειτουργείµε ακεραιότητα και υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

ΚύριαπροτεραιότητατηςΦυσικόΑέριοΕλληνικήΕταιρείαΕνέργειαςείναιναδιατηρείτηνεµπιστοσύνητωνπελατώντης,µέσααπόαποτελεσµατικήκαιµεανθρώπινοπρόσωποεξυπηρέτηση.Περισσότερεςπληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.fysikoaerioellados.gr.

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: Ελένη Ράπτη – Φυσικό Αέριο Α.Ε., 210 3406126, e.rapti@aerioattikis.gr