Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα «έπιασε» τελικά τη βάση ;

bank_stress_test

Βαθμολογήθηκαν, αξιολογήθηκαν με βάση το πέντε, κάποιες προβιβάστηκαν και άλλες θα πρέπει να επανέλθουν ….με τον «κηδεμόνα» τους, ως μετεξεταστέοι , αφού πρώτα βελτιωθούν .

Τι μας λέει ο Πίνακας;

  1. Με τα σημερινά δεδομένα και στοιχεία η βαθμολογία των τραπεζών είναι αυτή της στήλης 1.
  2. Τέσσερεις από τις έξι ….γυροφέρνουν στη βάση (5)
  3. Με δεδομένη την επιδείνωση των στοιχείων τους και λόγω της οικονομικής κρίσης απαιτούνται ΑΜΕΣΑ μέτρα (πωλήσεις ή απορροφήσεις θυγατρικών εταιριών, έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων, αποεπενδύσεις κ.λ.π)
  4. Η στήλη 2 … «στρογγυλεύει» τα αποτελέσματα

Ας μη πανηγυρίσουμε και επαναπαυόμαστε… γιατί τα δύσκολα έρχονται !

pinaka_copy