Το έγκλημα της λιποταξίας και η αντιμετώπιση του από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα

Αν και το έγκλημα της λιποταξίας δεν είναι αρκετά σύνηθες στη δικαστηριακή καθημερινότητα, έχει το χαρακτηριστικό πως συχνά συγχέεται με το έγκλημα της ανυποταξίας. Η ανυποταξία όμως άρχεται από την επομένη της οριζόμενης μέρας κατάταξης ή στη περίπτωση που ορίζεται προθεσμία κατάταξης από την επόμενη της τελευταίας ημέρας. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λιποταξίας και πως αντιμετωπίζεται ο λιποτάκτης;

To έγκλημα της λιποταξίας περιλαμβάνεται στον στρατιωτικό ποινικό κώδικα στο κεφάλαιο με τίτλο εγκλήματα κατά της στρατιωτικής υποχρέωσης και συνιστά έγκλημα δια παραλείψεως τελούμενο, που πραγματοποιείται όχι με ενέργεια του στρατιωτικού αλλά με την αδράνεια του να εμφανιστεί στην υπηρεσία του και να εκπληρώσει τα καθήκοντα του. Με την απουσία του από την υπηρεσία του καθιστά τη μονάδα του και σε μια πιο ευρεία οπτική το ίδιο το στράτευμα ασθενέστερο. Βασικό χαρακτηριστικό της λιποταξίας είναι πως αποτελεί έγκλημα διαρκές γεγονός που σημαίνει πως ο λιποτάκτης διώκεται μέχρι να συλληφθεί.

Οι συνηθέστερες διακρίσεις της λιποταξίας είναι η λιποταξία στο εσωτερικό της χώρας, η λιποταξία στο εξωτερικό, η λιποταξία σε καιρό ειρήνης, η λιποταξία σε καιρό πολέμου, η λιποταξία οπλίτη και λιποταξία αξιωματικού. Λιποτάκτης στο εσωτερικό είναι ο στρατιωτικός που απουσιάζει άνευ αδείας από το σώμα που ανήκει, ή το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ή τη φυλακή όπου κρατείται μετά από το πέρασμα έξι ημερών από τη βεβαιωθείσα απουσία του ή σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία τριών μηνών στο στράτευμα μετά από δέκα πέντε μέρες. Επιπρόσθετα τελεί λιποταξία εσωτερικού όποιος μετά από άδεια απουσίας ή μετάθεση δεν εμφανίζεται εντός 15 ημερών από τη προσδιοριζόμενη ημερομηνία εμφάνισης στο σώμα που ανήκει.

Ο στρατιωτικός που περνά τα ελληνικά σύνορα χωρίς ειδική άδεια και παραμένει σε ξένη χώρα για πάνω από 3 μέρες κηρύσσεται λιποτάκτης εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για τον στρατιωτικό που ενώ υπηρετεί στο εξωτερικό εγκαταλείπει το σώμα του για διάστημα που υπερβαίνει τις τρεις μέρες ή απουσιάζει από το σώμα στο οποίο είναι ενταγμένος για πάνω από τρεις μέρες και παράλληλα διαβαίνει τα σύνορα. Ο οπλίτης που λιποτακτεί στο εσωτερικό της χώρας σε ειρηνική περίοδο τιμωρείται με φυλάκιση από 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Στη περίπτωση μάλιστα που ο λιποτάκτης είναι υπότροπος ή πήρε μαζί του όπλο ή μεταφορικό μέσο του στρατού ή λιποτάκτησε εν ώρα υπηρεσίας η ποινή δε πρόκειται να είναι μικρότερη από 1 έτος. Η λιποταξία οπλίτη σε πολεμική περίοδο τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, το Δικαστήριο βέβαια έχει τη δυνατότητα εκτιμώντας τις περιστάσεις δύναται να επιβάλλει την ηπιότερη ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης. Ο αξιωματικός που λιποτακτεί τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση από 1 μέχρι 5 έτη, σε πολεμική περίοδο με ισόβια κάθειρξη και σε περίοδο γενικής επιστράτευσης με κάθειρξη από 5 μέχρι 20 έτη. Πάντοτε βέβαια το δικαστήριο μπορεί να μειώσει τη ποινή εξετάζοντας τους λόγους που οδήγησαν στη λιποταξία και τις επικρατούσες συνθήκες κατά τις οποίες τελέστηκε. Ο στρατιωτικός που λιποτάκτησε στο εξωτερικό άσχετα με το αν είναι οπλίτης ή αξιωματικός τιμωρείται σε πολεμική περίοδο σε ισόβια κάθειρξη, ενώ σε ειρηνική περίοδο με κάθειρξη από 5 μέχρι 10 έτη ή φυλάκιση από 2 έως 5 χρόνια.

Για ζητήματα αμιγώς στρατιωτικού δικαίου όπως είναι τα αναλυθέντα, ο στρατιωτικός δικηγόρος Κωνσταντίνος Καμουζής έχει το γνωσιακό υπόβαθρο να σας δώσει τις ορθές απαντήσεις και χειριστεί την υπόθεση σας με συνέπεια και επαγγελματισμό