Tο απολογιστικό έργο της 1ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) Τρικάλων

Από την έναρξη της λειτουργίας στις 5/02/2019 της 1ης Τοπικής Μονάδας Υγείας έως σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 17.326 ιατρικές επισκέψεις με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό να ανέρχεται σε 1.927 λήπτες υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα, εκτός των υπηρεσιών Γενικής Ιατρικής, 814 πολίτες έλαβαν νοσηλευτικές υπηρεσίες, 704 έλαβαν υπηρεσίες των Επισκεπτριών Υγείας, ενώ οι επισκέψεις στον Κοινωνικό Λειτουργό ανήλθαν σε 228.

Συχνότερα αίτια επίσκεψης στη δομή ήταν ο έλεγχος υγείας του πληθυσμού ευθύνης, τόσο για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων τους, όσο και για την παρακολούθηση της πορείας της γενικότερης κατάστασης της υγείας τους, η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής, η συνταγογράφηση ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων, η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, η διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων, ο εμβολιασμός ανήλικου και ενήλικου πληθυσμού και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη από τον Κοινωνικό Λειτουργό. Τέλος το διοικητικό προσωπικό υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της 1ης ΤΟ.Μ.Υ. Τρικάλων και μεριμνά για την κατάλληλη υποδοχή και εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας που προσέρχονται για εγγραφή στον οικογενειακό ιατρό ή για απλή πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες της δομής.

Χαρακτηριστικό στοιχείο που ενισχύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης, είναι η διενέργεια δράσεων ενημερωτικού– εκπαιδευτικού –πρακτικού χαρακτήρα στην Κοινότητα, οι οποίες ανήλθαν σε 38. Από το σύνολο των δράσεων, οι 9 περιλάμβαναν συνεργασίες με φορείς της κοινότητας. Δυστυχώς, λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Sars-Cov-2 το τελευταίο έτος αναχαιτίστηκε σημαντικά η διεξαγωγή περαιτέρω δράσεων στην Κοινότητα.

Στους κύριους συνεργαζόμενους φορείς συγκαταλέγεται ο Δήμος Τρικκαίων, όπου διενεργήθηκε πλήθος δράσεων με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας, (το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο), το Κέντρο Κοινότητας, τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) – Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) και τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). Συνεργασίες πραγματοποιήθηκαν και με τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ, τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων, το Εργατικό Κέντρο, το Κέντρο Υγείας και την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Εν κατακλείδι η Συντονίστρια της 1ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Τρικάλων Γενική Οικογενειακή Ιατρός κα Νάτσινα Δήμητρα και οι Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί κα Καλκάνη Ευαγγελία και η κα Τζανακάρη Αθανασία καθώς  και η Διεπιστημονική Ομάδας Υγείας, η οποία απαρτίζεται από την κα Βλησσάρη Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ΠΕ Νοσηλευτική, την κα Γκουγκουμάτη Κωνσταντινιά ΠΕ Νοσηλευτική, την κα Κατσαρού Ευθυμία ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας, την κα Νταλαρίζου Κωνσταντία ΠΕ Διοικητικό/Οικονομικό, τον κο Ντάσκα Ιορδάνη ΠΕ Κοινωνικό Λειτουργό, τον κο Παπαγεωργίου Απόστολο ΠΕ Διοικητικό/Οικονομικό και την κα Πρεβεδουράκη Σοφία ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας, δεσμεύεται να συνεχίσει, το έργο που επιτελεί  τα τελευταία 2 έτη λειτουργίας, απρόσκοπτα με συνέπεια και έμφαση στην παροχή ποιοτικής, ολιστικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας.

Το παρόν έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ώρες Λειτουργίας 1ης ΤΟ.Μ.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΕΥΤ.-ΤΡ.-ΤΕ.-ΠΕ.-ΠΑ. 7:00 Π.Μ. ΕΩΣ 15:00 Μ.Μ.

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2431046653 – 6971773519 (προσωρινό τηλέφωνο λόγω τεχνικού προβλήματος του σταθερού τηλεφώνου)

Διεύθυνση: Ομήρου 13-Ισόγειο

Email: tomy.trikala1@dypethessaly.gr

 

1η ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ: 17.326

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: 228

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 814

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: 704

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 1.927

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 38

9   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 
Δήμος Τρικκαίων (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδικοί Σταθμοί, Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κέντρο Κοινότητας, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) – Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) , Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
ΕΦΚΑ
 Διεύθυνση Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Διεύθυνση Β΄ βάθμιας  Εκπαίδευσης Τρικάλων
ΔΕΥΑΤ
 Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων
Εργατικό Κέντρο Τρικάλων
Κέντρο Υγείας Τρικάλων
Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων

 2 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ !