Το αντίστοιχο του Γ.Ν. Βόλου επισκέφθηκε το ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Τρικάλων

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ του ΔΙΕΚ του Γενικού Νοσοκομείο Τρικάλων.

Δόθηκε η δυνατότητα εποικοδομητικής συζήτησης με συναδέλφους της εν λόγω δομής. Οι καταρτιζόμενοί  του ΔΙΕΚ είχαν την ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τους μελλοντικούς συναδέλφους τους του ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ.

Ακολούθησε περιήγηση στο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κτίριο εκπαίδευσης όπου στεγάζεται η δομή. Το βέβαιο επίσης είναι ότι ένας δίαυλος μελλοντικών δράσεων και συνεργασιών έχει ήδη δρομολογηθεί μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ.